Backpack Eastpak Kimoflower 82r Bags Padded Sports Pak'r Ek620 qHr8xOq
Pick Apple Orbit Dik Red nl Rugzak – Eastpak Xs 1zqWnIRI

Niet-ontvankelijkheid houdt in dat de rechter zich niet zal buigen over de vordering van een partij in een procedure. De reden hiervoor is dat de partij de formele vereisten niet in acht heeft genomen. Een voorbeeld is wanneer een partij niet binnen de daarvoor gestelde termijn hoger beroep aantekent.

De term niet-ontvankelijkheid wordt vooral binnen het burgerlijk procesrecht en het bestuursrecht gehanteerd, maar ook in het strafrecht komt de term voor. Zo kan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard als bij de opsporing van een strafbaar feit de met de vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde.

 

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen
Nl Rugzak Night Volker Eastpak Mono
Methode de Blécourt Formele eisen
Copyright Advocatenkantoor Appelman 2017 Webdesign & internetmarketing door Semster
Scroll naar bovenzijde